DW-30L298J Haier biomedical tủ đông y sinh

Tủ đông y tế Haier Biomedical DW-30L298J được thiết kế với tác nhân lạnh hydrocarbon và có độ ổn định nhiệt độ cao. Sử dụng tác nhân lạnh hydrocarbon giúp tủ đông này tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. Hệ thống làm lạnh được tối ưu hóa giúp tiết kiệm hơn 55% năng lượng so với các mô hình trước đây. Điều này không chỉ giúp giảm tiền điện mà còn giúp bảo vệ môi trường.

Độ ổn định nhiệt độ của tủ đông y tế này cũng được đảm bảo. Thiết kế kệ làm lạnh với tấm làm lạnh giúp quá trình làm lạnh nhanh chóng và phân bố nhiệt độ đồng đều. Độ ổn định nhiệt độ tại các điểm cụ thể trong tủ là ±3°C. Điều này đảm bảo rằng các mẫu và sản phẩm y tế được bảo quản an toàn và đáng tin cậy.

error: Content is protected !!