DW-25L262 Haier Biomedical tủ đông y sinh

DW-25L262 là một mẫu tủ đông y sinh được thiết kế để đáp ứng nhu cầu bảo quản sinh phẩm ở nhiệt độ thấp trong các phòng thí nghiệm, ngân hàng máu, cơ sở nghiên cứu, và cơ sở y tế. Đây là một thiết bị lý tưởng cho việc lưu trữ các mẫu vật như mô, vi sinh vật, hợp chất hóa học, và các sinh phẩm y tế khác ở nhiệt độ âm sâu.

error: Content is protected !!