HELT-01 Bút ghi nhiệt độ có cổng USB

Sản phẩm HETL-01 được thiết kế cho việc lưu trữ vaccine, với khả năng ghi dữ liệu nhiệt độ ổn định trong 30 ngày và cảnh báo nhiệt độ qua hình ảnh. Sản phẩm có giao diện USB cho việc tự động tạo file CSV và biểu đồ nhiệt độ từ dữ liệu. Pin lithium dùng một lần đảm bảo hoạt động liên tục trong hai năm. HETL-01 dễ dàng cấu hình, yêu cầu ít kiến thức IT.

error: Content is protected !!