Tủ an toàn sinh học
Tủ an toàn sinh học, tủ cấy vi sinh giúp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, môi trường và cho mẫu thử nghiệm.

Tủ cấy vi sinh và thông số kỹ thuật chi tiết


TT

Mô hình nguyên lý các loại tủ an toàn sinh học

1

Tủ an toàn sinh  học cấp 1

 Tủ an toàn sinh học cấp 1

2

Tủ an toàn sinh học cấp 2:

2.1

c

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A1

2.2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2

 Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2

2.3

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B1

 Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B1

2.4

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B2

 Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B2

3

Tủ an toàn sinh học cấp 3.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, cho môi trường và cho mẫu thử nghiệm;


TT

Mô hình nguyên lý các loại tủ an toàn sinh học

1

Tủ an toàn sinh  học cấp 1

 http://sse.vn/images/stories/bsl1.jpg

2

Tủ an toàn sinh học cấp 2:

2.1

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại A1

http://sse.vn/images/stories/bsl2-a1.jpg

2.2

Tủ an toàn sinh học cấp 2 loại A2

 http://sse.vn/images/stories/bsl2-a2.jpg

2.3

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B1

 http://sse.vn/images/stories/bsl2-b1.jpg

2.4

Tủ an toàn sinh học cấp 2, loại B2

 http://sse.vn/images/stories/bsl2-b2.jpg

3

Tủ an toàn sinh học cấp 3.

Đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng, cho môi trường và cho mẫu thử nghiệm;

Haier Bio-Medical

Tủ an toàn sinh học

Sản Phẩm Mới

Tủ Lạnh

Lượt truy cập: 180475
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution