Ứng dụng của Tủ lạnh bảo quản máu xách tay

Tác nhân làm lạnh thân thiện với môi trường.  Sử dụng để bảo quản, lưu trữ và vận chuyển máu, vaccine

Có hệ thống cảnh báo. Có nhật ký nhiệt độ thấp và cao của máy

Tủ lạnh mini xách tay dễ dàng vận chuyển đi xa


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
Tủ lạnh âm sâu -60oC
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
Tủ lạnh âm sâu -86oC
Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
Tủ lạnh bảo quản máu 4oC
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution