Ứng dụng của Tủ lạnh bảo quản máu 4oC

Tủ lạnh ngân hàng máu được thiết kế đặc biệt cho việc bảo quản máu toàn phần. Sản phẩm có thể được sử dụng để bảo quản dược phẩm, các sản phẩm sinh học v .v. sử dụng trong các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tế dự phòng.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ lạnh ngân hàng máu, tủ bảo quản máu 4oC, tủ mát bảo quản máu nguyên trạng, tủ mát bảo quản máu toàn phần, tủ bảo quản 4oC. Tủ lạnh bảo quản máu, Tủ lạnh lưu trữ máu, Tủ ngân hàng máu, Tủ lạnh ngân hàng máu, Tủ bảo quản máu toàn phần, Tủ bảo quản máu nguyên trạng, Tủ lạnh bảo quản các sp sinh học, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, Tủ lạnh đặc biệt lưu trữ máu, Tủ lạnh bảo quản  máu toàn phần, Tủ lạnh bảo quản máu nguyên trạng, Tủ bảo quản máu


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
Tủ lạnh âm sâu -60oC
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
Tủ lạnh âm sâu -86oC
Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2 đến 8oC) và tủ lạnh âm sâu kết hợp (-20 đến -40oC)
Lượt truy cập: 403293
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution