Ứng dụng của Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

  Tủ lạnh bảo quản mẫu, tủ lạnh sinh phẩm được thiết kế để  sử dụng cho việc bảo quản mẫu dược phẩm và các chế phẩm sinh học. Được ứng dụng để bảo quan dược phẩm, các chế phẩm dược,bệnh phẩm, bảo quản mẫu

  Các tên khác của sản phẩm: Tủ bảo quản mẫu, Tủ bảo quản dược phẩm, Tủ bảo quản thuốc, Tủ bảo quản chất chuẩn, Tủ lạnh bảo quản mẫu và chất chuẩn, Tủ lạnh bảo quản dược phẩm, Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn, Tủ lạnh bảo quản hóa chất, Tủ lạnh bảo quản bệnh phẩm, Tủ bảo quản bệnh phẩm, Tủ bảo quản Vaccine, Tủ lưu trữ Vaccine, Tủ lạnh bảo quản Vaccine, Tủ lạnh lưu trữ Vaccine, Tủ bảo quản thuốc, tủ bảo quản hóa chất, tủ lạnh y sinh học, tủ lạnh haier, Tủ lạnh bảo quản thuốc thử, tủ lạnh bảo quản chất đối chiếu, tủ mát 5oC

   
   Thông tin sản phẩm
   Các sản phẩm cùng loại
   Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
   Tủ lạnh âm sâu -60oC
   Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
   Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
   Tủ lạnh âm sâu -86oC
   Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
   Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
   Tủ lạnh bảo quản máu 4oC
   Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
   Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2 đến 8oC) và tủ lạnh âm sâu kết hợp (-20 đến -40oC)
   Lượt truy cập: 403283
   © 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution