Chi tiết sản phẩm

Tủ lạnh âm sâu

Tủ lạnh âm sâu các loại là sản phẩm của thiết bị y tế, dùng trong phòng thí nghiệm, y tế, công nghiệp

Tủ lạnh âm sâu sử dụng ở nhiều nhiệt độ khác nhau như -86oC, -60oC, -40oC, -25oC

Tủ lạnh âm sâu Haier

Tủ lạnh âm sâu sách tay

Tủ lạnh âm sâu sách tay

Tủ lạnh âm sâu thể tích nhỏ

Tủ lạnh âm sâu thể tích nhỏ

Tủ lạnh âm sâu loại đứng

Tủ lạnh âm sâu loại đứng

Tủ lạnh âm sâu loại nằm

Tủ lạnh âm sâu loại nằm

Tủ lạnh âm sâu (-150oC)

Tủ lạnh âm sâu (-150oC)Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
Tủ lạnh âm sâu -60oC
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
Tủ lạnh âm sâu -86oC
Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
Tủ lạnh bảo quản máu 4oC
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution