Ứng dụng của Tủ lạnh âm sâu -86oC

- Tủ lạnh siêu âm -86oC của haier là sản phẩm đầu tiên có hệ thống cảnh báo quá GSM và chức năng điều khiển thiết bị từ xa đâu tiên trên thế giới

- Sản phẩm này được thiết kế đặc biệt và sản xuất cho các ứng dụng đa dạng của các sản phẩm sinh học như Virus,vi trùng, erythrocytes - hồng cầu, máu đỏ, leucocytes - bạch cầu và cutis -các bộ phận sinh học. Các ứng dụng này thường được thấy ở các ngân hàng máu, bệnh viện, các trung tâm y tệ dự phòng và các viện nghiên cứu. Các phòng thí nghiệm về điện, các dự án về hóa học, các viện nghiên cứu sinh học và trong các công ty vận chuyển thủy sản đường biển.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ lạnh âm sâu -86oC, Tủ lạnh lưu trữ các loại sinh phẩm, Tủ lạnh âm sâu lưu trữ các loại sinh phẩm, Tủ bảo quản virus, Tủ lạnh bảo quản virus, Tủ lạnh âm sâu bảo quản virus, Tủ lạnh âm sâu bảo quản phôi, Tủ lạnh sâu bảo quản phôi, Tủ lạnh âm sâu bảo quản mầm, Tủ lạnh bảo quản mầm, Tủ lạnh sâu bảo quản mầm, Tủ lạnh âm sâu bảo quản hồng cầu, Tủ lạnh sâu bảo quản bạch cầu, Tủ lạnh âm sâu bảo quản mô, Tủ lạnh bảo quản mô, Tủ lạnh sâu bảo quản mô, Tủ đông âm sâu, Tủ lạnh siêu âm sâu, Tủ lạnh âm sâu -86oC


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
Tủ lạnh âm sâu -60oC
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
Tủ lạnh bảo quản máu 4oC
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2 đến 8oC) và tủ lạnh âm sâu kết hợp (-20 đến -40oC)
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution