Ứng dụng của Tủ lạnh âm sâu -60oC

Tủ lạnh âm sâu -60 oC loại tủ nằm được thiết kế chủ yếu để sử dụng cho các thử nghiệm về độ dẫn đối với các thiết bị điện. Loại thiết bị này cũng được sử dụng để lưu trữ, bảo quản vacxin, các sản phẩm của ngân hàng máu, các nguyên liệu sinh học và các ứng dụng không thường thấy trong các lĩnh vực nói trên cần đến nhiệt độ âm sâu đến – 60oC. Thiết bị này cũng được dùng để lưu trữ cá ngừ trong môi trường nhiệt độ thấp.

Các tên khác của sản phẩm: Tủ lạnh bảo quản các cấu kiện điện tử, Tủ bảo quản vật liệu ở nhiệt độ môi trường thấp, Tủ lạnh âm sâu cho các thí nghiệm, tủ lạnh thử nghiệm điện và các vật liệu, tủ lạnh thử nghiệm độ dẫn của vật liệu, tủ lạnh thử tính chất của vật liệu, Tủ đông âm sâu, Tủ lạnh siêu âm sâu, Tủ lạnh âm sâu -60oC


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại đứng
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm 2 đến 8oC
Tủ lạnh bảo quản Vaccine -15 đến -25oC
Tủ lạnh âm sâu -86oC
Tủ đông -150oC Tủ lạnh siêu âm sâu
Tủ lạnh bảo quản Vaccine 2 đến 8 oC ice -line
Tủ lạnh bảo quản máu 4oC
Tủ lạnh âm sâu -40oC loại nằm
Tủ lạnh bảo quản dược phẩm (2 đến 8oC) và tủ lạnh âm sâu kết hợp (-20 đến -40oC)
Lượt truy cập: 403283
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution