Ứng dụng của Tủ hút thải khí sạch Purair ECO

Ứng dụng:

-         hóa chất lấy mẫu

-         thí nghiệm nha khoa

-         thuốc và phân tích hóa học

-         pháp y

-         nghiên cứu mô

-         hơi mực

-         Light Grinding

-         Dược phẩm

-         Pipetting

-         Slide Staining

-         Phun keo

-         Cân

LEEDS Installations

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch EDU Series
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng UV BOX
Buồng Vented Enclosure
Tủ hút cho phản ứng PCR
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution