Ứng dụng của Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
  • Ứng dụng:

Puair basic nhỏ ngọn, lí tưởng dùng trong môi trường phòng thí nghiệm, nơi không gian bị hạn chế hoặc ở nơi chỉ có lượng nhỏ chất có hại cần xử lý.

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch EDU Series
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch Purair ECO
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng UV BOX
Buồng Vented Enclosure
Tủ hút cho phản ứng PCR
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution