Ứng dụng của Tủ hút thải khí sạch EDU Series

Tủ hút thải khí sạch EDU Series được thiết kế cho ứng dụng cá nhân hoặc nhóm trong suốt phía trước và 2 bên. hiệu quả lọc cacbon cao và hệ thống quản lý không khí cho phép bảo vệ người sử dụng và môi trường lớp học từ hơi nguy hại phát sinh trên bề mặt làm việc. các thiết bị EDU được gắn trên xe đẩy chuyên biệt khỏe có kích thước phù hợp với các cửa tiêu chuẩn. cho vận chuyển dễ dàng từ phòng thí nghiệm này đến phòng khác.

Bảo vệ phòng từ hơi độc hại

Có sẵn bốn mô hình để đáp ứng cho các ứng dụng nói chung

Bộ lọc được dễ dàng để thay đổi

Bộ lọc kẹp chặt với đệm lọc ngăn chặn bỏ qua bộ lọc và duy trì tính toàn vẹn của bộ lọc.

Cảnh báo khi Luồng không khí thấp

Tương thích với tiêu chuẩn ANSI, OSHA, AFNOR, BSI

Thiết bị linh động, với mặt trước và 2 bên trong suốt cho dễ dàng quan sát.

Loại EDU bảo vệ nhân sự, môi trường, tiết kiệm năng lượng và không thải khí độc ra môi trường.

EDU duy trì tốc độ bề mặt không đổi 100FBM phù hợp tiêu chuẩn của Mỹ và quốc tế về an toàn và chất lượng.

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch Purair ECO
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng UV BOX
Buồng Vented Enclosure
Tủ hút cho phản ứng PCR
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution