Ứng dụng của Tủ hút cho phản ứng PCR
  • Ứng dụng:

Tủ được thiết kế sử dụng trong các ứng dụng không nguy hại trong sinh học hoặc sản phẩm không tạo ra các tác nhân sinh học nguy hiểm và việc bảo vệ người sử dụng là không cần thiết:

-   Phòng thí nghiệm PCR

Quay lại sản phẩm chính

-   Pháp y

-   Dược phẩm

-   Chuẩn bị mẫu

-   Nghiên cứu cơ bản


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch EDU Series
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch Purair ECO
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng UV BOX
Buồng Vented Enclosure
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution