Ứng dụng của Buồng Vented Enclosure
  • ứng dụng:

Các thiết bị này là lý tưởng để ngăn chặn các loại bột và khói trong suốt quá trình pha trộn hoặc cân.

Trạm cân là phương pháp tốt nhất để làm các khí và hạt trở nên vô hại tạo ra môi trường làm việc an toàn và ngăn chặn lượng khí thải độc hại vào khí quyển. Sử dụng lọc cacbon tiên tiến nhất và lọc HEPA của Air science. Trạm cân cung cấp sự linh hoạt của thiết kế.

công việc số lượng lớn bột trong khi cân và chuyển giao, cần khoang kín và thăng bằng, kính hiển vi, pha trộn.

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch EDU Series
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch Purair ECO
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng UV BOX
Tủ hút cho phản ứng PCR
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution