Ứng dụng của Buồng UV BOX

 UV- book là loại buồng hiệu quả cao được thiết kế để khử trùng an toàn vật phẩm trong buồng trong khi cung cấp một môi trường làm việc an toàn cho người điều hành.

Đèn Uv cường độ cao đặt trong tủ  tạo ra các song ngắn tại 254nm để phá hủy bề mặt bảo vệ DNA và vi khuẩn. để  không bị nhiễm bẩn chứng cứ trước khi xét nghiệm pháp y, phân tích hoặc liệu pháp khác.

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ an toàn sinh học HR30-IIA2/ HR40-IIA2/ HR60A2/ HR40B2
Tủ hút thải khí sạch Purair Basic
Tủ hút thải khí sạch Fume-Box
Tủ hút thải khí sạch EDU Series
Tủ hút thải khí sạch Purair Advance
Tủ hút thải khí sạch Purair ECO
Tủ hút thải khí sạch dòng chảy xuống DWS
Bàn pháp y Evidence-Bench
Buồng Vented Enclosure
Tủ hút cho phản ứng PCR
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution