Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc X

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần X: Xylene


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Xylene

Công thức hóa học

C6H4(CH3)2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.123

5 – 625 ppm

NO.123L

2 - 200

Tủ hút khí độc


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
Lượt truy cập: 408574
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution