Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc W


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Water vapour

Công thức hóa học

H2O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.6

0.5 – 32mg/l

NO.6L

0.05 – 2 mg/l

NO.6LP

3 – 100 LB/MMCF

NO. 6LLP

2 – 10 LB/ MMCF

 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
Lượt truy cập: 403287
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution