Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc W

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần V: water vapour


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Water vapour

Công thức hóa học

H2O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.6

0.5 – 32mg/l

NO.6L

0.05 – 2 mg/l

NO.6LP

3 – 100 LB/MMCF

NO. 6LLP

2 – 10 LB/ MMCF


Ống phát hiện khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
Lượt truy cập: 408575
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution