Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc VSTT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.143

5 – 250 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinyl chloride

Công thức hóa học

H2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.131LA

0.25 – 54 ppm

NO. 131

0.025 – 2%

NO.131L

0.1 – 6.6 ppm

NO.131LB

0.25- 70 ppm

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinylidene chloride

Công thức hóa học

CH2=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.130L

0.4 – 40.6 ppm


 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution