Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc V

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần V: Vinyl acetate, Vinyl chloride, Vinylidene chloride


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.143

5 – 250 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinyl chloride

Công thức hóa học

H2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.131LA

0.25 – 54 ppm

NO. 131

0.025 – 2%

NO.131L

0.1 – 6.6 ppm

NO.131LB

0.25- 70 ppm

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Vinylidene chloride

Công thức hóa học

CH2=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.130L

0.4 – 40.6 ppm


Ống phát hiện khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution