Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc T

Ống phát hiện nhanh khí độc T gồm các loại khí:

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethane (CH3CCl3), No.135, No.135L.

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrothiophene (C4H8S), No.76H, No.76, No.76M.

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene (C6H5CH3) No.122L, No.122.

Ống phát hiện nhanh khí độc Tert- butyl mercaptan ((CH3)3CSH), No.75, No.75L, No.77(SH(CH3)3CSH)

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrofuran (C4H8O), No.159.

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene (Cl2C=CCl2), No.133L, No.133HA, No.133M, No.133LL

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethylene (Cl2C=CHCl), No.132L, No.132HA, No.132LL, No.132HH, No.132M


Các Khoảng đo của ống phát hiện nhanh khí độc vần T của Gastec:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc 1,1,1- Trichloroethane

Công thức hóa học

CH3CCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.135

100 – 2000 ppm

NO.135L

6- 900 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Tert- butyl mercaptan

Công thức hóa học

(CH3)3CSH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.75

2.5 – 150 mg/m3

NO. 75L

0.5- 30 mg/m3


NO.77

SH(CH3)3CSH

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.133L

1 – 75ppm

NO.133HA

7 – 900 ppm

NO.133M

2- 250 ppm

NO.133LL

0.1 – 9.0 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrofuran

Công thức hóa học

C4H8O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.159

20 – 800 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrothiophene

Công thức hóa học

C4H8S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.76H

10 – 200ppm

NO.76

1 -10 ppm

NO.76M

10 – 100 mg/m3

6

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene

Công thức hóa học

C6H5CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.122L

1 – 100 ppm

NO.122

5 – 690 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.132L

1 – 70 ppm

NO.132HA

20 – 1300 ppm

NO.132LL

0.125 – 8.8 ppm

NO.132HH

0.05 – 2.5%


NO.132M

2 - 250 ppm

Ống phát hiện khí nhanh được kết hợp với thiết bị Bơm Lấy mẫu khí GV-100S hoặc GV-110S cho kết quả nhanh và chính xác, thao tác đơn giản dễ sử dụng.

Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   028.6682.1828

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển