Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc T

Ống phát hiện nhanh khí độc T gồm các loại khí:

Trichloroethane (CH3CCl3), No.135, No.135L.

Tetrahydrothiophene (C4H8S), No.76H, No.76, No.76M.

Toluene (C6H5CH3) No.122L, No.122.

Tert- butyl mercaptan ((CH3)3CSH), No.75, No.75L, No.77

Tetrahydrofuran (C4H8O), No.159.

Tetrachloroethylene (Cl2C=CCl2), No.133L, No.133HA, No.133M, No.133LL

Trichloroethylene (Cl2C=CHCl),No.132L, No.132HA, No.132LL, No.132HH, No.132M


Các Khoảng đo của ống phát hiện nhanh khí độc vần T của Gastec:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc 1,1,1- Trichloroethane

Công thức hóa học

CH3CCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.135

100 – 2000 ppm

NO.135L

6- 900 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Tert- butyl mercaptan

Công thức hóa học

(CH3)3CSH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.75

2.5 – 150 mg/m3

NO. 75L

0.5- 30 mg/m3


NO.77

SH(CH3)3CSH

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrachloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.133L

1 – 75ppm

NO.133HA

7 – 900 ppm

NO.133M

2- 250 ppm

NO.133LL

0.1 – 9.0 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrofuran

Công thức hóa học

C4H8O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.159

20 – 800 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc Tetrahydrothiophene

Công thức hóa học

C4H8S

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.76H

10 – 200ppm

NO.76

1 -10 ppm

NO.76M

10 – 100 mg/m3

6

Ống phát hiện nhanh khí độc Toluene

Công thức hóa học

C6H5CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.122L

1 – 100 ppm

NO.122

5 – 690 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Trichloroethylene

Công thức hóa học

Cl2C=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.132L

1 – 70 ppm

NO.132HA

20 – 1300 ppm

NO.132LL

0.125 – 8.8 ppm

NO.132HH

0.05 – 2.5%


NO.132M

2 - 250 ppm

Ống phát hiện khí nhanh được kết hợp với thiết bị Bơm Lấy mẫu khí GV-100S hoặc GV-110S cho kết quả nhanh và chính xác, thao tác đơn giản dễ sử dụng.

Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần X


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0932.235.326

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển