Ứng dụng của Ống phát hiện nhanh khí độc S

Ống phát hiện nhanh khí độc S:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Stoddard Solvent

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.128

50 – 8000 mg/m3

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Styrene

Công thức hóa học

C6H5CH=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.124L

2 – 100 ppm

NO. 124

10- 1500 ppm

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Sulphur dioxied

Công thức hóa học

SO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.5H

0.05 – 8.0%

NO.5M

20 – 3600 ppm

NO.5L

1.25- 200 ppm

NO.5LA

0.5 – 60 ppm

NO.5LC

0.1 – 25 ppm

NO.5LB

0.05 – 10 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc sulphuric acid

Công thức hóa học

H2SO4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.35

0.5 – 5 mg/m3

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

 Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

HOTLINE: 038.668.5798

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0932.235.326

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển