Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc S

Ống phát hiện nhanh khí độc S Gastec gồm các loại khí:

Sulphuric acid (H2SO4): No.7, No.7L, No.7LA, No.35.

Sulphur dioxied (SO2): No.5H, No.5M, No.5L, No.5LA, No.5LC, No.5LB.

Styrene (C2H5CH=CH2): No.124L, No.124.

Stoddard Solvent : No.128.

Ống phát hiện nhanh khí độc S:

1. Ống phát hiện nhanh khí độc Stoddard Solvent:

Công thức hóa học:

Mã sản phẩm: No.128

Khoảng đo: 50 – 8000 mg/m3

2. Ống phát hiện nhanh khí độc Styrene

Công thức hóa học: C6H5CH=CH2

Mã sản phẩm:  No.124L: 2 – 100 ppm

No.124: 10- 1500 ppm

3. Ống phát hiện nhanh khí độc Sulphur dioxied:

Công thức hóa học: SO2

Mã sản phẩm:   No.5H:       0.05 – 8.0%

No.5M:        20 – 3600 ppm

No.5L:         1.25- 200 ppm

No.5LA:      0.5 – 60 ppm

No.5LC:      0.1 – 25 ppm

No.5LB:      0.05 – 10 ppm.

4. Ống phát hiện nhanh khí độc sulphuric acid:

Công Thức Hóa Học: H2SO4

Mã Sản Phẩm:  No.35: 0.5 – 5 mg/m3

No.7:           2.5 – 100 ppm

No.7L:         0.15- 5 ppm

No.7LA:      0.05- 9.8 ppm.

Ống phát hiện nhanh khí độc được kết hợp với Bơm lấy mẫu khí GV-100S hoặc GV-110S cho kết quả nhanh, chính xác.


Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần X
ống phát hiện nhanh khí độc S


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0932.235.326

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển