Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc P

Ống phát hiện nhanh khí độc P gồm các tên các khí:

Phosphine: mã 7H, 7J, 7, 7L, 7LA.

Pentenenitrile: No.193 phạm vi đo (0.5 – 15 ppm).

Petroleum naphtha: mã 106 phạm vi đo(0.5 – 28 mg/l).

Phenol: 60 phạm vi đo(0.4 – 187 ppm).

Phosgene: mã 16 phạm vi đo(0.05 – 20 ppm).

Propyl acetate: No.145 phạm vi đo(20 – 500 ppm).

Pyridine: No.182 phạm vi đo(0.2 – 35 ppm).

Có thể đọc dễ dàng kết quả trực tiếp trên thang đo của ống.

ống phát hiện nhanh khí độc P

Các Khoảng đo về ống phát hiện nhanh khí độc P:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc  2- Pentenenitrile

Công thức hóa học

CH3CH2CH=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.193

0.5 – 15 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc  Petroleum naphtha

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.106

0.5 – 28 mg/l

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Phenol

Công thức hóa học

C6H5OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.60

0.4 – 187 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosgene

Công thức hóa học

COCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.16

0.05 – 20 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosphine

Công thức hóa học

PH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.7H

200 – 5500 ppm

NO.7J

2.5- 1000 ppm

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

6

Ống phát hiện nhanh khí độc  Propyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH2CH2CH3(CH3CO2C3H7)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.145

20 – 500 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Pyridine

Công thức hóa học

C5H5N

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.182

0.2 – 35 ppm

ống phát hiện nhanh khí độc P

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần M


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0932.235.326

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển