Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc P

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần P:  Pentenenitrile, Petroleum naphtha, Phenol, Phosgene , Phosphine, Propyl acetate, Pyridine


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc  2- Pentenenitrile

Công thức hóa học

CH3CH2CH=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.193

0.5 – 15 ppm

2

Ống phát hiện nhanh khí độc  Petroleum naphtha

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.106

0.5 – 28 mg/l

3

Ống phát hiện nhanh khí độc Phenol

Công thức hóa học

C6H5OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.60

0.4 – 187 ppm

4

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosgene

Công thức hóa học

COCl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.16

0.05 – 20 ppm

5

Ống phát hiện nhanh khí độc  Phosphine

Công thức hóa học

PH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.7H

200 – 5500 ppm

NO.7J

2.5- 1000 ppm

NO.7

2.5 – 100 ppm

NO.7L

0.15- 5 ppm

NO.7LA

0.05- 9.8 ppm

6

Ống phát hiện nhanh khí độc  Propyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH2CH2CH3(CH3CO2C3H7)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.145

20 – 500 ppm

7

Ống phát hiện nhanh khí độc Pyridine

Công thức hóa học

C5H5N

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.182

0.2 – 35 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần M


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution