Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí độc O

Ống phát hiện nhanh khí độc – Ong phat hien nhanh khi doc các khí vần O:  Oxygen,  Ozone


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện nhanh khí độc Oxygen

Công thức hóa học

O2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.31B

3 – 24 %

2

Ống phát hiện nhanh khí độc Ozone

Công thức hóa học

O3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.18M

4 – 400 ppm

NO. 18L

0.025- 3 ppm


Ống phát hiện khí nhanh vần M


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution