Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline

Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa, khí gas- kerosene, gasoline

Ống phân tích định lượng cho điều tra cháy

Ống phân tính định lượng dùng để điều tra cháy được ra đời để điều tra nguyên nhân cháy.

Ngày nay các trường hợp cố ý gây cháy là một nguyên nhân nghiệm trọng ở Tokyo cũng như nhiều thành phố khác trên thế giới. Ở tokyo, mỗi năm có đến 5.000 vụ cháy trong đó có đến 1.500 đến 1.800 vụ cháy là cố ý.

Khi một vụ cháy đáng ngờ xảy ra, và vụ cháy đó được cho là đáng nghi ngờ, do vậy cán bộ điều tra sẽ thực hiện. Trong một số trường hợp, chó nghiệp vụ được sử dụng để điều tra nguyên nhân gây cháy xem tác nhân cháy là khí gas - gasoline hay dầu hỏa – kerosene.

Tuy vậy sản phẩm này cũng được sử dụng để điều tra các nguyên nhân cháy tự nhiên xem có phải là khí gas hay dầu hỏa hay không.

Để phát triển thị trường sản phẩm phát hiện khí, sản phẩm này không chỉ sử dụng để điều tra nguyên nhân cố ý gây cháy cho các phòng ban, đơn vị cứu hỏa và còn được sử dụng để tìm hiểu nguyên nhân cháy cho ngành khoa học, kỹ thật phòng cháy chữa cháy để phát huy được hiệu quả nhanh và tức thời ngay sau khi vụ cháy xảy ra, chúng ta biết được nguyên nhân gây cháy là khí gas hay dầu hỏa.


Mã sản phẩm

No.108

Mô tả

Ống phát hiện khí cháy ( Dầu hỏa hay khí Gas)

Chất cháy

Mầu biến đổi từ mầu trắng sang mầu

Kerosene

Dầu hỏa

Nâu và vàng nâu

Brown and yellowish brown

Khí gas

Nâu

Brown


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution