Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh NSTT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Nitric acid

Công thức hóa học

HNO3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.15L

0.1 – 40 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide

Công thức hóa học

NO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.9L

0.5 – 125 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide

Công thức hóa học

NO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.10

2.5 – 200 ppm

NO. 11HA

50 – 2500 ppm

NO. 11S

5- 625 ppm

NO. 11L

5.0 – 16.5 ppm


Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution