Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh N

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần N: Nitric acid, Nitrogen dioxide, Nitrogen dioxide


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Nitric acid

Công thức hóa học

HNO3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.15L

0.1 – 40 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide

Công thức hóa học

NO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.9L

0.5 – 125 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Nitrogen dioxide

Công thức hóa học

NO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.10

2.5 – 200 ppm

NO. 11HA

50 – 2500 ppm

NO. 11S

5- 625 ppm

NO. 11L

5.0 – 16.5 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần M


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh M
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution