Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh M

Ống phát hiện khí nhanh Mercaptans thuộc test thử nhanh khí Mercaptans được ứng dụng nhiều trong các Ngành công nghiệp dầu khí – hóa chất, Trong bệnh viện, dược phẩm, phòng thí nghiệm, nhà sạch, bệnh viên, thuốc và dược phẩm, môi trường làm việc, mỹ phẩm, Ngành công nghiệp nặng, ô tô, sơn, tàu biển: xe hơi, sơn ô tô, thiết bị điện, máy và thiết bị, sửa chữa tàu thủy, dịch vụ cảng biển, với mục đích để xác định, kiểm tra, định tính và định lượng các thành phần khí trong các ngành công nghiệp trên.

Quay lại sản phẩm chính


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution