Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh L

( chọn nhanh sản phẩm)


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Liquid petroleum gas ( LPG)

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.100A

0.02 – 0.8%Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution