Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh L

ống phát hiện khí nhanh Liquid petroleum gas( LPG), NO.100A kết hợp với Bơm lấy mẫu khí gastec là thiết bị hỗ trợ trong hoạt động quan trắc môi trường không khí. Thiết bị đo hơi khí độc cầm tay gồm các ống phát hiện khí nhanh và dụng cụ lấy mẫu khí GV-100S cho phép xác định nồng độ khí cần đo tại hiện trường

ống phát hiện khí nhanh Liquid petroleum gas( LPG), NO.100A với mục đích để kiểm tra, kiểm định, định tính, định lượng, quan trắc thành phần khí trong môi trường, phòng thí nghiệm, trong nhà máy ở các khu công nghiệp.

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Liquid petroleum gas ( LPG)

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.100A

0.02 – 0.8%Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution