Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh I

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần I: Isoamyl acetate,  Isoamyl alcohol,  Isobutyl acetate, Isobutyl alcohol,  Isopropyl acetate, Isopropyl alcohol

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2( i- CH3CO2C5H11)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.148

10- 200 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHCH2CH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.117

5- 300 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH2CH(CH3)2 (i- CH3CO2C4H9)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.144

10- 300 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHCH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.116

10- 150 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Isopropyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH(CH3)2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.146

10- 500 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Isopropyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHOH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.113L

25- 800 ppm

NO. 113LL

20- 440 ppm

NO. 113

0.02 – 5.0 %

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần F


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution