Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh I

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần I: 

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate No148.

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl acetate No144.

Ống Gastec kiểm tra nhanh khí Isoamyl alcohol ((CH3)2CHCH2CH2OH) No117.

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl alcohol ((CH3)2CHCH2OH) No116

Ống test khí nhanh Isopropyl acetate (CH3CO2CH(CH3)2) No146.

Ống phát hiện nhanh khí Isopropyl alcohol ((CH3)2CHOH), No113L, No113LL, No113.


Khoảng đo của Ống phát hiện nhanh khí:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)2CH(CH3)2( i- CH3CO2C5H11)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.148

10- 200 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Isoamyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHCH2CH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.117

5- 300 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH2CH(CH3)2 (i- CH3CO2C4H9)

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.144

10- 300 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Isobutyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHCH2OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.116

10- 150 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Isopropyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2CH(CH3)2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.146

10- 500 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Isopropyl alcohol

Công thức hóa học

(CH3)2CHOH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.113L

25- 800 ppm

NO. 113LL

20- 440 ppm

NO. 113

0.02 – 5.0 %

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần F


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0286.6562.879

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển