Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh G

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần G: Gasoline


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Gasoline

Công thức hóa học

CnHm

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.101

0.015- 1.2%

NO.101L

30- 2000 ppm


Ống phát hiện nhanh khí độc các khí vần F


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution