Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh F

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần F: Formaldehyde


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Formaldehyde

Công thức hóa học

HCHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.91L

0.1- 40 ppm

NO.91

2- 100 ppm

NO. 91M

8- 6400 ppm

NO. 91LL

0.05 – 1.0 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần A
Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution