Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh E

Ống phát hiện khí nhanh - Ong phat hien khi nhanh các khí vần E: Ethanol , Ethyl acetate,  Ethyl mercaptan, Ethylene, Ethylene oxide, Ethylether

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Ethanol

Công thức hóa học

C2H5OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.112

0.01- 7.5%

NO.112L

50- 2000 ppm

2

Ống phát hiện khí  nhanh Ethyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2C2H5

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.141L

20- 800 ppm

NO.141

0.1- 1.5%

3

Ống phát hiện khí nhanh Ethyl mercaptan

Công thức hóa học

C2H5SH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.72

0.5- 120 ppm

NO.72L

0.2- 75 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Ethylene

Công thức hóa học

CH2=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.172

25- 800 ppm

NO.172L

0.2- 100 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Ethylene oxide

Công thức hóa học

C2H4O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.163

0,05- 3%

NO.163L

0.4 – 350 ppm

NO.163LL

0.1-10 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Ethylether

Công thức hóa học

CH2=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.161

0.04 – 1.0%

NO.161L

10- 1200 ppm

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần B


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution