Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh E

Ống phát hiện khí nhanh Gastec gồm các khí vần E:

Ethanol  C2H5OH No.112, No.112L 

Ethyl acetate  CH3CO2C2H5 No.141L, No.141

Ethyl mercaptan,C2H5SH No.72, No.72L 

Ethylene CH2=CH2 No.172 và No.172L

Ethylene oxide C2H4O No.163, No.163L, No.163LL

Ethylether CH2=CH2 No.161

Thông số về khoảng đo của ống phát hiện khí nhanh E:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Ethanol

Công thức hóa học

C2H5OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.112

0.01- 7.5%

NO.112L

50- 2000 ppm

2

Ống phát hiện khí  nhanh Ethyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2C2H5

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.141L

20- 800 ppm

NO.141

0.1- 1.5%

3

Ống phát hiện khí nhanh Ethyl mercaptan

Công thức hóa học

C2H5SH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.72

0.5- 120 ppm

NO.72L

0.2- 75 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Ethylene

Công thức hóa học

CH2=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.172

25- 800 ppm

NO.172L

0.2- 100 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Ethylene oxide

Công thức hóa học

C2H4O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.163

0,05- 3%

NO.163L

0.4 – 350 ppm

NO.163LL

0.1-10 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Ethylether

Công thức hóa học

CH2=CH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.161

0.04 – 1.0%

NO.161L

10- 1200 ppm

ống phát hiện khí nhanh Ethylene No.172 ống phát hiện khí nhanh Ethyl mercaptan No.72L

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần B


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0286.6562.879

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển