Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh D

Ống phát hiện khí nhanh Gastec - Nhật bản gồm  Các khí vần D:

Dichloroethylene ClCH=CHCl No.139 (5- 250 ppm)

Diborane B2H6 No.22 (0.02 - 5 ppm)

Dimethylacetamide  CH3CON(CH3)2 No.184 (1.5 – 240 ppm)

Dimethyl formamide HCON(CH3)2 No.183 (0.8 – 90 ppm

Dichlorobenzene C6H4Cl2 No.127 (2.5 – 300 ppm)

Thông số về khoảng đo của các ống phát hiện khí nhanh D:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh 1,2- Dichloroethylene

Công thức hóa học

ClCH=CHCl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.139

5- 250 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Diborane

Công thức hóa học

B2H6

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.22

0.02 - 5 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh N, N- Dimethylacetamide

Công thức hóa học

CH3CON(CH3)2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.184

1.5 – 240 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh  N, N- Dimethyl formamide

Công thức hóa học

HCON(CH3)2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.183

0.8 – 90 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh  O - Dichlorobenzene

Công thức hóa học

C6H4Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.127

2.5 – 300 ppm


Ống phát hiện khí nhanh các khí vần B
Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0286.6562.879

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển