Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh C

Ống phát hiện khí nhanh – Ong phat hien khi nhanh các khí vần C:  Carbon dioxide, Carbon disulphide, Carbon monoide, Carbon tetrachloride, Carbon sulphide, Chlorine, Chlorine Dioxide, Chlorobenzene, Chloroform, Cyclohexanol, Cyclohexanone, o- Cresol


STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Carbon dioxide

Công thức hóa học

CO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.2 HH

2.5- 40%

NO.2 H

0.5- 20%

NO.2L

0.13 – 6%

NO. 2LC

100 – 4000 ppm

No. 2LL

300-5000 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Carbon disulphide

Công thức hóa học

CS2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.13M

20- 4000 ppm

NO.13

50- 100 ppm

NO.13L

0.1 – 8.1 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Carbon monoide

Công thức hóa học

CO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.1HH

1- 40 %

NO.1H

0.1- 10%

NO.1M

0.05 – 4%

NO. 1LM

25-2000 ppm

NO. 1L

2.5- 2000 ppm

NO.1LA

500-1000 ppm

NO. 1LC

1-    30 ppm

NO. 1LK

5- 600 ppm

NO. 1LKC

5- 100 ppm

NO. 1LL

5- 50 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Carbon tetrachloride

Công thức hóa học

CCl4

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.134

0.5- 60 ppm

NO.134L

0.25- 12 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Carbon sulphide

Công thức hóa học

COS

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.21

5- 200 ppm

NO.21LA

1- 125 ppm

5

Ống phát hiện khí nhanh Chlorine

Công thức hóa học

Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.8LA

0.1- 16 ppm

NO.8HH

0.25- 10%

NO.8H

25 – 1000 ppm

NO. 8LL

0.25- 2.0 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Chlorine Dioxide

Công thức hóa học

ClO2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.23M

0.1- 10 ppm

NO.23L

0.25- 1.2 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Chlorobenzene

Công thức hóa học

C6H5Cl

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.126

2- 500 ppm

NO.126L

0.5- 43 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Chloroform

Công thức hóa học

CHCl3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.137

4- 400 ppm

NO.137LA

0.5- 30 ppm

NO.137LL

0.3 – 4.5 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Cyclohexanol

Công thức hóa học

C6H11OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.118

5- 100 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Cyclohexanone

Công thức hóa học

CH10O

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.154

2- 75 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh o- Cresol

Công thức hóa học

CH4(CH3)OH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.61

0.5- 60 ppm

Ống phát hiện khí nhanh các khí vần B


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Ống phát hiện khí nhanh M
Lượt truy cập: 408580
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution