Ứng dụng của Ống phát hiện khí nhanh A

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Acetaldehyde

Công thức hóa học

CH3CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.92

5- 750 ppm

NO.92M

2.5- 100 ppm

NO.92L

1 - 20 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Acetic acid

Công thức hóa học

CH3COOH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.81

1-100 ppm

NO.81L

0.125 – 25 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Acetone

Công thức hóa học

CH3COCH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.151

0.05-2.0%

NO.151L

50 – 12000 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Acetylene

Công thức hóa học

HC≡CH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.171

0.05-4.0%

5

Ống phát hiện khí nhanh Acid gases

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.80

1-    80 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Acrolein

Công thức hóa học

CH2=CH-CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.93

3.3 -800 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Acrylonitrile

Công thức hóa học

CH2=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.191L

0.1 – 18.0 mg/m3

NO.191

2 - 360 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Aliphatic hydrocarbons

Công thức hóa học

CH2Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.140

6– 300 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Amines

Công thức hóa học

R- NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.180

5 – 100 ppm

NO.180L

0.5 - 10 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Ammonoia

Công thức hóa học

NH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.3H

0.2 – 32%

NO.3HM

0.05 – 3.52%

NO. 3M

10-1000 ppm

NO. 3LA

2.5-200 ppm

NO.3L

0.5- 78 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)4CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.147

10 – 200 ppm

12

Ống phát hiện khí nhanh Aniline

Công thức hóa học

C6H5NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.181

1.25 – 60 ppm

13

Ống phát hiện khí nhanh Aromatic hydrocarbons

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.120

0.4 – 200 ppm

14

Ống phát hiện khí nhanh Arsine

Công thức hóa học

AsH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.19LA

0.04 – 10 ppm


Quay lại sản phẩm chínhThông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N
Lượt truy cập: 403290
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution