Chi tiết sản phẩm

Ống phát hiện khí nhanh A

Ống phát hiện khí nhanh là các Ong phat hien nhanh các khí có tên vần A gồm:  

Acetic acid (CH3COOH) No81, No81L

Ammonoia, (NH3) No3L, No3LA, No3M, No3HM, No3H

Amines (R- NH2) No180, No180L

Acetaldehyde (CH3CHO) No.92, No.92M, No.92L

Acetylene (HC≡CH) No.171

Acid gases No.80

Acrolein (CH2=CH-CHO) No.93

Acrylonitrile (CH2=CHCN) No.191, No.191L

Aliphatic hydrocarbons (CH2Cl2) No.140

Acetone (CH3COCH3) No.151 No.151L

Amtyl acetate,( CH3CO2(CH2)4CH3) No.147

Aniline (C6H5NH2) No.181

Aromatic hydrocarbons No.120

Arsine (AsH3) No.19LA


Các Thông số về ống phát hiện khí nhanh vần A của Gastec:

STT

Tên sản phẩm

1

Ống phát hiện khí nhanh Acetaldehyde

Công thức hóa học

CH3CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo:

NO.92

5- 750 ppm

NO.92M

2.5- 100 ppm

NO.92L

1 - 20 ppm

2

Ống phát hiện khí nhanh Acetic acid

Công thức hóa học

CH3COOH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.81

1-100 ppm

NO.81L

0.125 – 25 ppm

3

Ống phát hiện khí nhanh Acetone

Công thức hóa học

CH3COCH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.151

0.05-2.0%

NO.151L

50 – 12000 ppm

4

Ống phát hiện khí nhanh Acetylene

Công thức hóa học

HC≡CH

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.171

0.05-4.0%

5

Ống phát hiện khí nhanh Acid gases

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.80

1-    80 ppm

6

Ống phát hiện khí nhanh Acrolein

Công thức hóa học

CH2=CH-CHO

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.93

3.3 -800 ppm

7

Ống phát hiện khí nhanh Acrylonitrile

Công thức hóa học

CH2=CHCN

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.191L

0.1 – 18.0 mg/m3

NO.191

2 - 360 ppm

8

Ống phát hiện khí nhanh Aliphatic hydrocarbons

Công thức hóa học

CH2Cl2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.140

6– 300 ppm

9

Ống phát hiện khí nhanh Amines

Công thức hóa học

R- NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.180

5 – 100 ppm

NO.180L

0.5 - 10 ppm

10

Ống phát hiện khí nhanh Ammonoia

Công thức hóa học

NH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.3H

0.2 – 32%

NO.3HM

0.05 – 3.52%

NO. 3M

10-1000 ppm

NO. 3LA

2.5-200 ppm

NO.3L

0.5- 78 ppm

11

Ống phát hiện khí nhanh Amtyl acetate

Công thức hóa học

CH3CO2(CH2)4CH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.147

10 – 200 ppm

12

Ống phát hiện khí nhanh Aniline

Công thức hóa học

C6H5NH2

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.181

1.25 – 60 ppm

13

Ống phát hiện khí nhanh Aromatic hydrocarbons

Công thức hóa học


Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.120

0.4 – 200 ppm

14

Ống phát hiện khí nhanh Arsine

Công thức hóa học

AsH3

Mã sản phẩm:

Khoảng đo

NO.19LA

0.04 – 10 ppm

Ống phát hiện khí nhanh được kết hợp với thiết bị Bơm Lấy mẫu khí GV-100S hoặc GV-110S cho kết quả nhanh và chính xác, thao tác đơn giản dễ sử dụng.


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Ống phát hiện nhanh khí cháy dầu hỏa khí gas kerosene gasoline
Ống phát hiện nhanh khí độc X
Ống phát hiện nhanh khí độc W
Ống phát hiện khí nhanh C
Ống phát hiện nhanh khí độc V
Ống phát hiện nhanh khí độc T
Ống phát hiện nhanh khí độc S
Ống phát hiện nhanh khí độc P
Ống phát hiện nhanh khí độc O
Ống phát hiện khí nhanh N

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: infossevn@gmail.com

HOTLINE: 038.668.5798

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

VĂN PHÒNG TẠI HỒ CHÍ MINH:

Tell:   0932.235.326

Email: infossevn@gmail.com     

HOTLINE: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển