Chi tiết sản phẩm

Cô mẫu Nitơ N-EVAP

Cô mẫu Nitơ N-EVAP

N-EVAPs là dòng cô mẫu bằng khí nitơ phù hợp với các phương pháp chuẩn bị mẫu. Organomation đã tạo ra các sản phẩm cô mầu đồng thời nhiều mẫu liên tục từ 6 đến 45.

Các mẫu cố có thể thực hiện trong cùng điều kiện cô mẫu ( nhiệt độ và tốc độ thổi khí) hoặc thực hiện riêng biệt với tốc độ thổi khí riêng  

Sản phẩm sử dụng công nghệ thổi khí nitơ có điều chỉnh kiểm soát tốc độ khí tránh bị lãng khí nitơ;

Công nghệ kết hợp với bể gia nhiệt đồng đều bằng nước hoặc dry block cho hiệu quả cô mâu nhanh

Số vị trí cô mẫu và đặc trưng

Hình ảnh

6 vị trí;

Điều khiển nhiệt analog± 2oC

30-90oC với bể cách thủy

30-130oC với bể khô

Ống cô mẫu 10-30mm

Có lựa chọn chịu acid


Cô mẫu nitơ 6 vị trí

12 vị trí;

Điều khiển nhiệt analog± 2oC

30-90oC với bể cách thủy

30-130oC với bể khô

Ống cô mẫu 10-30mm

Có lựa chọn chịu acid


Cô mẫu nitơ 12 vị trí

24 vị trí;

Điều khiển nhiệt analog± 2oC

30-90oC với bể cách thủy

30-130oC với bể khô

Ống cô mẫu 10-30mm

Có lựa chọn chịu acid


Cô mẫu 24 vị trí

36 vị trí;

Điều khiển nhiệt digital ± 0.5oC

30-90oC với bể cách thủy

Ống cô mẫu 10-30mm

Có lựa chọn chịu acid


Cô mẫu nitơ 34 vị trí

45 vị trí;

Điều khiển nhiệt digital ± 0.5oC

30-90oC với bể cách thủy

Ống cô mẫu 10-30mm

Có lựa chọn chịu acid

Side control box


Cô mẫu nitơ 45 vị trí

Tự động 20 vị trí;

Điều khiển nhiệt digital ± 0.5oC

30-90oC với bể cách thủy

Ống cô mẫu 10-30mm (15 mẫu)

10-19mm (30 mẫu)

Có lựa chọn chịu acid

Control digital


Cô mẫu tự động 20 vị trí
Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution