Ứng dụng của 11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation

Bộ bốc hơi bằng dòng khí nitơ 48 vị trí Multivap #11848 là dòng sản phẩm cô mẫu nhiệt độ cao bằng bể gia nhiệt khô (Dry block).

Bộ cô mẫu 48 vị trí organomation

Thiết bị sử dụng bộ phân phối khí hình chữ nhật được dịch chuyển lên xuống theo hai thành giá đỡ đc gắn trực tiếp vào thân thiết bị. Kim thôi khí nitơ có thể là loại kim bằng inox hoặc pipet thủy tinh (lựa chọn thêm) cho phép khí nitơ được thổi trực tiếp lên bề mặt mẫu;

Bộ cô mẫu 48 vị trí organomationBộ cô mẫu 48 vị trí organomation

Phương pháp này cô mẫu tốc độ nhanh với khoảng nhiệt độ điều khiển cao hơn đến 120oC; Bộ phân phối khí hình hộp chữ nhật có 6 hàng mỗi hàng có một van tắt bật khí riêng, với 8 hàng. Dòng khí chung đc điều khiển tốc độ bằng nút vặn trên đồng hồ đo tốc độ khí (flow metter)

Bộ cô mẫu 48 vị trí organomation

Cô mẫu 48 vị trí mutivap sử dụng bộ gia nhiệt khô bằng nhôm cho phép nhiệt độ điều khiển từ 30oC đến 120 oC; 48 ống cô mẫu sử dụng loai có đường kính 22mm, cho phép sử dụng loại từ 10 -22mm với các lựa chọn thêm ( Với heating block, ống cô mẫu nên dùng đúng loại vừa với kích thước của Dryblock);


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution