Ứng dụng của 11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí

Code: 11830

Nhà sản xuất: Organomation

Nước sản xuất: Mỹ

http://sse.vn/San-pham/organomation/11830-bo-boc-hoi-bang-khi-nito-multivap-30-vi-tri.html


-         Sử dụng gia nhiệt bằng Dry block, bằng nhôm, nhiệt độ điều khiển từ 30oc đến 120oC

-         Đường kính ngoài ống cô mẫu 30mm

-         Giá bộ thổi khí hình chữ nhật 5 hàng, 6 cột, mỗi hàng có van khóa riêng

-         Số lượng mẫu cô tối đa 30 mẫu một lần

-         Có thể sử dụng kim thổi khí bằng thủy tinh (Lựa chọn riêng)


Cô mẫu nitơ 30 vi tríCô mẫu nitơ 30 vi trí

-         Tốc độ dòng khí chung được điều chỉnh trên flow meter, tốc độ dòng khí từ 0- 25lpm

-         Điều khiển nhiệt độ chính xác, điều khiển số, nhiệt độ đến 120oC

-         Điều chỉnh tốc độ dòng khí từ 0 -25lpm

-         Tắt gia nhiệt khi quá nhiệt

-         Tính thời gian digial

-         Có đầu lọc khí nitơ

-         Điều chỉnh áp suất 0-30psig

-         ống dẫn khí chịu đc áp suất

Cô mẫu nitơ 30 vi trí


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution