Ứng dụng của 11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP

Cô mẫu 9 vị trí bằng thổi khí nitơ #11809 Multivap của organomation được gia nhiệt nhiệt độ cao bằng dryblock sử dụng để cô mẫu có thể tích lớn. Thiết bị sử dụng bộ phân phối khi nitơ hình khối chữ nhật có 3 hàng, 3 cột và được nâng hạ lên xuống dựa trên 2 thành giá đỡ. Đầu phun khí cho phép sử dụng dang kim phun bằng inox hoặc sử dụng kim phun pipet thủy tinh (lựa chọn thêm). Với số lượng mẫu nhỏ hơn 9 mẫu cho phép tắt bật thổi khí theo hàng. Tốc độ dòng khí chung được điều chỉnh dựa trên nút vặn trên đồng hồ lưu lượng khí.


Cô mẫu nitơ 9 vi tríCô mẫu nitơ 9 vi trí

Bộ thổi khí cô mẫu nitơ 9 vị trí sử dụng khối gia nhiệt khô bằng nhôm cho phép điều khiển nhiệt độ từ nhiệt độ thường đến 120oC. Các ống cô mẫu được đặt khít vào block gia nhiệt có đường kinh 50mm. Các cốc cô mẫu được đi kèm theo thiết bị. Với các yêu cầu riêng khác của khách hàng, có lựa chọn thêm cho block gia nhiệt để vừa khít với cốc cô mẫu, đường kính cốc cô mẫu chính xác đến 0.1mm (Với cốc cô mẫu và Block gia nhiệt càng khít càng tốt, nhiệt độ gia nhiệt sẽ đồng đều và chính xác hơn)

Cô mẫu nitơ 9 vi tríCô mẫu nitơ 9 vi trí-         Thể tích mẫu cô lớn, có thể đến 100ml

-         Điều khiển nhiệt độ số chính xác nhiệt độ cài đặt. Khoảng nhiệt độ rộng từ nhiệt độ thường đến 120 oC

-         Có nút bật tắt trên mỗi hàng phân phối khí

-         Điều chỉnh đc tốc độ dòng khí từ 0-25lpm

-         Sử dụng bộ giá đỡn Dual band hoist spring

-         Điều khiển nhiệt độ số

-         Có tính thời gian

-         Có cầu giao ngắt khi quá tải

-         Có đầu lọc khí nitơ

-         Điều chỉnh áp suất từ 0-30psig

-         Ống dẫn khí chịu đc áp suất

Cô mẫu nitơ 9 vi tríCô mẫu nitơ 9 vi trí


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution