Ứng dụng của 11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation

Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATIONBộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATION


Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí của organomation sử dụng bộ giá đỡ 2 vòng kép. Vòng ngoài cho phép cô 30 mẫu với đường kính ống mẫu từ 10 -19mm, vòng trong cho phép gữi ống cô mẫu đường kính từ 10-30mm với số lượng mẫu là 15 ống.

Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATIONBộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATION


Tất cá các bộ cô mẫu bằng dòng khí nitơ đều có độ bền cao, dễ dàng sử dụng, thuận tiện thao tác trong phá  mới do có thiết kế vòng đỡ mẫu dạng hình tròn, các mẫu được xoay quanh trục lên khi thao tác mỗi mầu đều ở phía trước.

Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATIONBộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATION

Bộ cô mẫu 45 vị trí sử dụng bộ điều khiển tốc độ , thời gian và nhiệt độ side control box, bộ điều khiển được số hóa cho độ chính xác và ổn định cao hơn. Bộ điều áp có tính giờ cho phép tắt dòng khí khi được cài đặt trước, thiết bị gia nhiệt cũng có thể hẹn giờ tắt theo yêu cầu.

Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP của ORGANOMATION


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution