Ứng dụng của 11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP

Bộ cô mẫu bằng khí nitơ 34 vị trí #11634 N-EVAP của organomation là bộ cô mẫu với số lượng mẫy lớn. Quá quá trình sản xuất sản phẩm được công nhận là hệ thống bền bỉ, hiệu quả và tích kiệm khí nitơ trong quá trình sử dụng.

Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi tríThiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi trí

Hình ảnh thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi trí bản tiêu chuẩn và bể cách thủy chịu acid

Bộ cô mẫu này sử dụng bổ điều khiển dòng khí thiêu chuẩn cùng van giảm áp giúp cho người sử dụng điều chỉnh lượng khí thổi như ý muốn. Bộ giá kẹp mẫu độc nhất củng organomation giúp cho việc thao tác với mẫu đơn giản nhất.

Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi tríThiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi trí

Hình ảnh bể cách thủy thường và bộ bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi trí chịu acid

Thêm vào đó bộ thổi khí nitơ 34 vị trí được sử dụng với bộ điều khiển side box cho phép tính thời gian và điều khiển nhiệt độ bể bằng điều khiển số. Van điều áp và bộ đếm thời gian cho phép tự động cắt dòng khí để tối ưu nhất khi sử dụng. Để trách sự hỏng hóc trong quá trình sử dụng, bộ tính giờ cho phép ngắt ra nhiệt khi chu trình cô mẫu kết thúc (lựa chọn thêm)

Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi tríThiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi trí

Bộ giá đầy đủ chịu acid và thường của bộ, thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí nitơ 36 vi tríThông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution