Ứng dụng của 11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí

12 vị trí cô mẫu được thiết kế sẵn trên model #11155 của organomation cho phép cô đồng thời 12 mẫu cùng một lúc; tại vị trí mỗi mẫu cô cho phép điều chỉnh tốc độ dòng thổi khí nitơ vào từng mẫu, các giá để cho phép kẹp lọ mẫu đường kính từ 10mm đến 30mm. Với các mẫu có đường kính ống cô mẫu nhỏ hơn cho phép ống cô mẫu từ 5 -16mm sử dụng giá kẹp mẫu riêng (là lựa chọn thêm cho thiết bị)

Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Bộ cô mẫu nitơ 12 vị trí, giá để cô mẫu và bể cách thủy chịu acid

Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Bể cách thủy thường và bể khô chịu acid (Chưa có hạt truyền nhiệt - thường là nhôm hoặc hạt thủy tinh)


Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Bể khô chịu acid và hạt thủy tinh - hình ảnh đầy đủ bộ cô mẫu 12 vị trí với bể khô chịu acid cùng hạt thủy tinh


Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Bộ cô mẫu 12 vị trí N-EVAP , hình ảnh giá đỡ và ống phân phối khí cùng hình ảnh đầy đủ bộ cô mẫu 12 vị trí dùng bể khô


Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Bộ cô mẫu 12 vị trí bể cách thủy chịu acid và hình ảnh bể không tiêu chuẩn


Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹBộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Giá bộ cô mẫu 12 vị trí dùng cho bể chịu acid và hình ảnh kẹp ống mẫu spring 12 vị trí


Bộ cô mẫu 12 vị trí n-evap của organomation - mỹ

Hình ảnh đầy đủ bộ cô mẫu 12 vị trí với bể cách thủy tiêu chuẩn


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt
Lượt truy cập: 403283
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution