Ứng dụng của 11106- Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị tríMáy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí

 Máy bốc hơi bằng khí Nitơ N-EVAP 6 vị trí

Bộ cô mẫu bằng khí nitơ kết hợp gia nhiệt bằng bể cách thủy hoặc Dry block cho phép cô mẫu tối đa 6 vị trí đồng thời với đường kính ông cô mẫu khoảng từ 10-30mm với bản tiêu chuẩn của bộ cô mẫu; Lựa chọn thêm của bộ giá để cho phép cô mẫu với các ông cô mẫu có đường kính từ 30 đến 56mm

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí hình ảnh full

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - bể cách thủy

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - hình ảnh đầy đủ


Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - bể cách thủy chị acid

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - Bể cách thủy chịu acid


Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - giá để mẫu

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - bể cách thủ thường - inox


Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - chịu acid

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - chịu acid

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - giá để mẫu

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - giá để mẫu

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - thiết bị chính

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - thiết bị chính

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - thiết bị chính chịu acid

Máy bốc hơi dung môi bằng khí Nitơ 6 vị trí - thiết bị chính chịu acid

Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
11155- Bộ cô mẫu Nitơ N-EVAP 12 vị trí
11250- Thiết bị cô mẫu bằng dòng khí Nitơ 24 vị trí N-EVAP
11634- Thiết bị bốc hơi dung môi bằng dòng khí Nitơ 36 vị trí N-EVAP
11645- Bộ cô mẫu nitơ có gia nhiệt 45 vị trí N-EVAP Organomation
11220A- Thiết bị cô mẫu tự động 20 vị trí N-EVAP Organomation
Cô mẫu Nitơ N-EVAP
11809 – Cô mẫu Nitơ 9 vị trí MULTIVAP
11830- Bộ bốc hơi bằng khí nitơ Multivap 30 vị trí
11848-Bốc hơi bằng khí Nitơ Mutivap 48 vị trí organomation
11880- Cô mẫu nitơ 80 vị trí có gia nhiệt

VĂN PHÒNG HÀ NỘI:

CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ KHOA HỌC CHUẨN

Địa Chỉ: 71/66/1/1 Phố Hoàng Văn Thái, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tell: 0243.566.7647

Email: info@sse.vn

Mã số Giấy phép đăng ký kinh doanh: 0105117608

           

  

ĐT liên hệ HỒ CHÍ MINH:

Tell:   028.6682.1828

Email: info@sse.vn     

Hotline: 038.668.5798

Quy Định Chung:

Chính Sách Bảo Mật

Chính Sách Bảo Hành

Chính Sách Thanh Toán

Chính Sách Vận Chuyển