Ứng dụng của Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358B

Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358B, tủ bảo quản ngân hàng máu HXC-1358B là tủ trữ máu có thể tích hớn nhất, hiệu năng cao nhất và thông số tốt nhất của dòng sản phẩm tủ máu của Haier bio-medical hiện có

Giá để máu tủ lạnh ngân hàng máu


Record nhiệt độ tủ lạnh trữ máu


Tủ lạnh trữ máu HXC-1358B


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh âm sâu âm 86oC DW-86L338
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh dược phẩm thể tích lớn hai cánh HYC-940
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 024.3566.7646 Fax 024.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution