Chi tiết sản phẩm

Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358

Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-1358, tủ lạnh bảo quản máu HXC-1358 là tủ trữ máu có thể tích lớn nhất của Haier hiện có trên thị trường, sản phẩm có thể tích hiệu dụng đến 1358 lít cho phép trữ đc đến 576 đơn vị máu. Tủ máu này chỉ phù hợp cho các bệnh viên chuyên ngành về máu và các bênh viện cấp 1, cấp quốc gia.

Sản phẩm có độ ổn định nhiệt độ tại 4oC là +- 1,5oC với điều kiện môi trường 10 đến 32oC. với thể tích lớn tủ máu có 2 cánh cửa sử dụng độc lập

Hình anh tủ lạnh bảo quản máu


Hình ảnh tủ bảo quản ngân hàng máu

Hình ảnh tủ bảo quản ngân hàng máu

Hình anh tủ lạnh trữ máuHình anh tủ lạnh trữ máu


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh âm sâu âm 86oC DW-86L338
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh dược phẩm thể tích lớn hai cánh HYC-940
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution