Ứng dụng của Tủ lạnh dược phẩm HYC-68Tủ lạnh dược phẩm HYC-68 là loại tủ lạnh sử dụng bảo quản dược phẩm, vaccine, sinh phẩm, chất chuẩn với thể tích nhỏ phù hợp trong các phòng khám, bênh viện, trung tâm y tế và trung tâm nghiên cứu với nhiệt độ yêu cầu của

mầu từ 2-8oC

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Tủ lạnh bảo quản dược phẩm

Tủ lạnh bảo quản vaccine

Tủ lạnh bảo quản vaccine - dược phẩm

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm - bảng điều khiển

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm - bảng điều khiển

Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn, cánh tủ

Tủ lạnh bảo quản chất chuẩn- cánh tủ

Tủ lạnh bảo quản vacxin, buồng trữ vaccine

Tủ lạnh bảo quản vacxin, buồng trữ vaccine

Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm - quạt tuần hoàn khí cưỡng bức


Tủ lạnh bảo quản sinh phẩm - quạt tuần hoàn khí cưỡng bức


Thông tin sản phẩm
Các sản phẩm cùng loại
Tủ lạnh âm sâu âm 86oC DW-86L338
Tủ lạnh ngân hàng máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-158B
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608
Tủ lạnh dược phẩm thể tích lớn hai cánh HYC-940
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-358B
Tủ lạnh vận chuyển máu
Tủ lạnh ngân hàng máu HXC-608B
© 2010 by SSE Co., Ltd, Tell 04.3566.7646 Fax 04.3566.7645 info@sse.vn All Rights Reserved | Development by ITI SolutionITI Solution